Projekt dyrektywy ws. należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju – jak może zmienić się odpowiedzialność polskiego przedsiębiorcy

8 listopada 2022
REJESTRACJA